Cartea lui Mormon – De ce o consider falsă

În urmă cu exact 2 săptămâni am avut ocazia să fac cunoștință cu doi băieți extraordinari atunci când s-au prezentat în fața ușii apartamentului unde locuiesc. Am deschis ușa, s-au prezentat respectuos în limba germană și m-au întrebat dacă vorbesc engleză. Am afirmat și pe urmă m-au întrebat dacă sunt creștin. Am afirmat din nou. Mi-au spus că și ei sunt creștini, dar pe lângă asta mai cred încă într-o carte, care se numește cartea lui Mormon și s-au oferit să se întoarcă peste o săptămână să îmi aducă un exemplar. Am fost de acord, pentru că, precum am spus în alt articol: sunt curios. Peste o săptămână am primit exemplarul promis, iar în următoarea se întorceau pentru a vorbi pe seama acestuia.

Am citit coperta și mi-a atras atenția un lucru, dar am sărit peste și am citit și introducerea. Pe urmă m-am oprit, am închis cartea și m-am întristat. În continuare aș dori să expun niște motive foarte simple pentru care consider că această carte este falsă.

1. Cred într-un Dumnezeu perfect care ne-a lăsat o Biblie completă și 100% adevărată.

2. Adepții acestui cult se contrazic pe ei înșiși afirmând același lucru ca și mine la primul punct și crezânt întocmai cuvintele așa-zisului profet, Joseph Smith, descoperitor al acestei cărți, care zice: “Cartea lui Mormon este cea mai corectă carte de pe pământ și piatra de căpătâi a religiei noastre. Supunându-se invățăturilor acestei cărți, omul este mai apropiat de Dumnezeu, decât de orice altă carte.”

3. În introducerea cărții, toți oamenii sunt rugați să întrebe pe Dumnezeu, în numele lui Cristos dacă această carte e adevărată. Deci ei urmează o carte de care nu sunt siguri că este adevărată. Ce mi se pare trist este faptul că își irosesc rugăciunile pe o întrebare care a primit răspuns cu aproximativ 1750 de ani înainte ca ea să fie măcar gândită. În prima epistolă a lui Pavel către galateni, în primul capitol acesta le scrie începând cu versetul 6: “Mă mir că treceți așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar chiar daca noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovâduit-o noi, să fie anatema! Cum am mai spus, o spun și acum: dacă vă propovăduiește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema!”.

4. În nici un chip nu se poate afirma că ambele cărți sunt adevărate, pentru că una o contrazice pe alta. Dacă încă sunt persoane care nu știu despre care să creadă că este adevărată, aș vrea să mai adaug ceva: Joseph Smith spune că această carte a primit-o prin profeție din partea fiului lui Mormon: Moroni. Pavel spune că “Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie (origine) omenească; pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.” Acum cântăriți. Moroni – Isus Hristos.

Atât.

Denis

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s